YKS Soru Dağılımı

YKS Soru Dağılımı Nedir?

YKS-TYT-AYT

YKS, yükseköğretim kurumları sınavı anlamını taşır. Adayın 2018 yılının yeniden düzenlenmiş halinde YKS de sadece matematik veya Türkçe dersinden birinde 0.5 ham puan alınması yeterlidir. YKS, TYT ve AYT sınavlarının toplamıdır. TYT, temel yeterlilik testidir. TYT, birinci aşamada yapılan bir sınavdır. AYT ise alan yeterlilik testidir. AYT sınavına girmek zorunlu değildir. Ancak adayın bu sınava girmeyeceğini daha önceden sınav evrakında belirtmelidir. TYT, iki yıllık üniversitelere girmek isteyen adaylar içindir. AYT ise dört yıllık üniversitelere öğrenim görmek isteyen adaylar içindir. TYT sınavı toplam süresi 135 dakikadır. 120 soru vardır.

YKS Soru Dağılımı Nedir?

YKS soru dağılımı şu şekilde olur:

Dersler                                 Soru sayısı: 120                       Soru başına ortalama süre

Türkçe                                              40                                             1,125 dakika

Coğrafya                                             5                                             1,125 dakika

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi            5                                              1,125 dakika

Felsefe                                              5                                              1,125 dakika

Tarih                                                   5                                             1,125 dakika

Temel Matematik                          40                                             1,125 dakika

Biyoloji                                           6                                               1,125 dakika

Fizik                                                  7                                               1,125 dakika

Kimya                                              7                                               1,125 dakikadır.

 

2018 TYT Türkçe Konuları:

YKS Puan Hesaplama

– Sözcük Anlamı

– Söz Yorumu

– Deyim ve Atasözü

– Cümle Anlamı

– Cümle Yorumu

– Paragrafta Anlatım Teknikleri

– Paragrafta Konu-Ana Düşünce

– Paragrafta Yapı

– Paragrafta Yardımcı Düşünce

– Ses Bilgisi

– Yazım Kuralları

– Noktalama İşaretleri

– Sözcüğün Yapısı

– Sözcük Türleri

– Fiiller

– Sözcük Grupları

– Cümlenin Ögeleri

– Cümle Türleri

– Anlatım Bozukluğu

 

2018 TYT Matematik Konuları:

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

  1. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

 

TYT Geometri Konuları:

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Vektörler-1

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

 

YKS Edebiyat Konuları:

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Metinlerin Sınıflandırılması

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Şiir Bilgisi

Öğretici Metinler

Sözlü Anlatım Türleri

Edebi Sanatlar(Söz Sanatları)

Nazım Biçimleri ve Türleri

İslamiyet Kabulü Öncesi Türk Edebiyatı

İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Oğuz Türkçesinin İlk Ürünleri

Halk Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Fecri-Âti Edebiyatı

Milli Edebiyat

Cumhuriyet Döneminde Türk Edebiyatı

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı

Edebi Akımlar

Dünya Edebiyatı

Türk Edebiyatı Eser Özetleri

Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler

 

YKS Coğrafya 1 Konuları

DOĞAL SİSTEMLER

-Doğa ve İnsan

-Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

-Coğrafi Konum

-Harita Bilgisi

-İklim Bilgisi

-Yerin Şekillenmesi

-Doğanın Varlıkları

 

BEŞERİ SİSTEMLER

-Beşeri Yapı

-Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

-Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

-Geçim Tarzları

 

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

-Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

-Türkiye İklimi ve Özellikleri

-Türkiye’nin Doğal Varlıkları

-Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

 

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

-Bölge Türleri ve Sınırları

-Konum ve Etkileşim

-Coğrafi Keşifler

ÇEVRE VE TOPLUM

-Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim

-Doğal Afetler

 

TYT Coğrafya 2 Konuları

 

Doğal Sistemler

Beşeri Sistemler

Mekansal Sentez Türkiye

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Ekonomik Faaliyetler

 

YKS Tarih Konuları

 

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

 

YKS Matematik Konuları

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

İkinci Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar *(1)

Parabol

Polinomlar

Mantık

Modüler Aritmetik

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik*(2)

Türev*(3)

İntegral*(4)

*(1)Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı

*(2)Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı

*(3)Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı

*(4)İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı.

 

Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Vektörler-1

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Uzay Geometri

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)

Parabol

Elips

Hiperbol

 

YKS Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

 

YKS Felsefe Grubu Dersi Konuları

 

Mantık Konuları

Mantığa Giriş

Klasik Mantık

Mantık ve Dil

Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Temel Süreçleri

Öğrenme Bellek Düşünme

Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

Sosyolojiye Giriş

Birey ve Toplum

Toplumsal Yapı

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplum ve Kültür

Toplumsal Kurumlar

 

YKS Fizik Konuları

 

Fizik Bilimine Giriş

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Tork

Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı ve Sıcaklık

Genleşme

Doğrusal Hareket

Bağıl Hareket

Dinamik

Atışlar

İş Enerji

Dönme Hareketi

Basit Harmonik Hareket

İtme-Momentum

Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama

Işık ve Gölge

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Kırılma ve Renkler

Merceler ve Aydınlanma

Elektrostatik

Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş

Yüklü Parçacıkların Hareketi

Elektrik Akımı ve Devreler

Temel Dalga Bilgileri

Yay Dalgaları

Su Dalgaları

Ses ve Deprem Dalgaları

Manyetizma

Elektromanyetik İndüksüyon

Sığaçlar

Alternatik Akım ve Transformatör

Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)

Elektromanyetik Dalgalar

Fotoelektrik ve Comptpn Olayı

Özel Görelilik

Atom Modelleri

Atom Altı Parçacıklar

Radyoaktivite

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 

YKS Kimya Konuları

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

Kimyasal Hesaplamalar

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Gazlar

Karışımlar

Sıvı Çözeltiler

Kimya ve Enerji

Tepkimelerde Hız ve Denge

Kimya ve Elektrik

Karbon Kimyasına Giriş

Organik Bileşikler

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Hayatımızdaki Kimya

YKS Biyoloji Konuları

Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

Hücre

Madde Geçişleri

DNA-RNA

Protein Sentezi

Enzimler

Canlıların Sınıflandırılması

Ekoloji

Hücre Bölünmeleri

Eşeysiz-Eşeyli Üreme

İnsanda üreme ve Gelişme

Mendel Genetiği

Kan Grupları

Cinsiyete Bağlı Kalıtım

Biyoteknoloji, Evrim

Solunum

Fotosentez

Kemosentez

Sistemler

Duyu Organları

YKS İngilizce Konuları

Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)

Cloze Test (5 Soru)

Cümleyi Tamamlama (8 Soru)

İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)

Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)

Paragraf (15 Soru)

Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)

Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)

Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)

Diyalog Tamamlama (5 Soru)

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

*Soru sayıları ortalama rakamlardır.

YKS soru dağılımı  bu şekilde olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button0232 445 00 50
izmir'in en etkni yaz kampı